Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00019624n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/11/17     •     Categories: صلصال, خامات نحت, فيلوسيليكات, مواد طبيعية...

  صلصال · الطين · Clay · طفل · طفْل

الغضار أو الصلصال ‏ هو الطين ويحتوي على مادّة لاحمة هي السِّليكا، يتميّز بشدّة لزوجته عند البلل. Wikipedia

    •     bn:00019624n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/11/17     •     Categories: 土壤, 建筑材料, 陶瓷材料, 矿物...

  黏土 · 粘土 · 黏土板

黏土,俗作粘土(均读作niántǔ),是有黏性的泥土,一般指颗粒小於2微米且可塑的多种含水硅酸铝盐矿物混合体。 Wikipedia

HAS PART
 • 高岭石 • 色素
PART OF
HAS KIND
冰磧物 • 耐火土 • gault
熟 料 • Marine clay • peloid • 化妝土 • bole • Blåler • Terre à pipe • White pipe clay • Beekklei • blue clay • Launa • Rødler • Yoldialeire • Arcaleire • Pteropodslam • 瓷土 • 多孔粘土 • 陶土 • 膨润土 • 涂料and more...
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00019624n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/11/17     •     Categories: Clay, Articles with short description, Types of soil, Soil-based building materials...

  clay · Argil · Argoile · Clays

A very fine-grained soil that is plastic when moist but hard when fired WordNet

More definitions


Clay is a type of fine-grained natural soil material that contains hydrous aluminium phyllosilicates that develops plasticity when wet. Wikipedia
Soft rock based compound often used for sculpture and tools Wikidata
A loose, earthy, extremely fine-grained, natural sediment or soft rock composed primarily of clay-size or colloidal particles and characterized by high plasticity and by a considerable content of clay mineral and subordinate amounts of finely divided quartz, decomposed feldspar, carbonates, ferruginous matter, and other impurities; it forms a plastic, moldable mass when finely ground and mixed with water, retains its shape on drying, and becomes firm, rocklike and permanently hard on heating or firing. OmegaWiki
Clay is a naturally occurring material composed primarily of fine-grained minerals, which show plasticity through a variable range of water content, and which can be hardened when dried and/or fired. Wikiquote

IS A
soil • soil type • pelite
HAS PART
water • kaolinite • pigment
PART OF
HAS KIND
till • fireclay • gault
Grog • Marine clay • peloid • Slip • bole • Blåler • Terre à pipe • White pipe clay • Beekklei • blue clay • Launa • Rødler • Yoldialeire • Arcaleire • Pteropodslam • kaolin • adobe • argil • bentonite • china stone • dauband more...
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00019624n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/11/17     •     Categories: Matériau de sculpture, Argile en construction, Argile, Roche détritique

  argile · argiles · argileux · glaise · terre glaise

L'argile désigne une matière rocheuse naturelle à base de silicates ou d'aluminosilicates hydratés de structure lamellaire, provenant en général de l'altération de silicates à charpente tridimensionnelle, tels que les feldspaths. Wikipedia

More definitions


Ensemble des minéraux présentant une taille inférieure à 2 µm Wikidata
Sédiment naturel, mou, fait de grains très fins ou roche molle composée principalement de particule colloïdales ou de la taille de l'argile et caractérisée par une grande plasticité et par un contenu considérable de minéraux argileux et des quantités inférieures de quartz finement divisé, du feldspath décomposé, des carbonates, des matières ferrigineuses, et d'autres impuretés ; il forme un plastique maléable quand il est finement moulu et mélangé avec de l'eau, gardant sa forme en séchant et devenant ferme, comme de la roche et restant solide si on le chauffe. OmegaWiki
Pierres éparses — Leçon de choses. Wikiquote

    •     bn:00019624n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/11/17     •     Categories: Bodenkunde, Residualgestein

  Ton (Bodenart)   · Feinstkorn · Lehm · Ton-Minerale · Tonboden

Ton ist ein natürlich vorkommendes Material, das hauptsächlich aus Tonmineralteilchen besteht, bei ausreichenden Wassergehalten generell plastisch verformbar ist und spröde wird, wenn es getrocknet oder gebrannt wird. Wikipedia

More definitions


Mineralischer Boden mit sehr geringer Korngröße Wikipedia (disambiguation)
Bodenart, form- und brennbar Wikidata

IS A
Boden • Bodenart • Pelit
HAS PART
HAS KIND
Geschiebelehm • Feuerton • gault
Schamotte • Klei • Peloidtherapie • Schlicker • Poliment • Blåler • Terre à pipe • White pipe clay • Beekklei • blue clay • Launa • Rødler • Yoldialeire • Arcaleire • Pteropodslam • Kaolin • adobe • argil • Bentonit • kaolin • dauband more...
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00019624n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/11/17     •     Categories: Ορυκτά του πυριτίου, Φυσικά υλικά, Ιζηματολογία

  άργιλος · πηλός · πυρίμαχο τούβλο

Αργιλώδες χώμα ζυμωμέ νο με νερό, με το οποίο κατασκευάζονται αγγεία, σκεύη, προπλάσματα γλυπτών Greek WordNet

More definitions


Άργιλος ή πηλός είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένυδρα αργιλιούχα φυλλοπυριτικά ορυκτά που περιέχουν διάφορες ποσότητες μετάλλων, μεταλλικών οξειδίων και οργανικών ενώσεων. Wikipedia
Ιζηματογενές πέτρωμα Wikidata

    •     bn:00019624n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/11/17     •     Categories: מינרלי חרסית, חומרי בניין, סלעי משקע, מינרלים...

  חרסית · חֵמָר · חֹמֶר · חרסיתית

חרסית – מילה המתארת שני מונחים בגאולוגיה: גרגרים המרכיבים סלע או קרקע שגודלם קטן מ-0.004 מ"מ. Wikipedia

    •     bn:00019624n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/11/17     •     Categories: शैलविज्ञान, मिट्टी, मृदा विज्ञान

  मृत्तिका · चिकनी मिट्टी

मृत्तिका एक व्यापक शब्द है। प्रायः २ माइक्रॉन से छोटे व्यास वाले कणों वाले अवसादी शैलों को 'मृत्तिका' कहते हैं। यह मुख्यतः अलमुनियम के सिलिकेट एवं अन्य बहुसिलिकेट का मिश्रण है। मृत्तिका जिन मुख्य खनिजों से बनी होती है उन्हें 'मृत्तिका खनिज' कहते हैं। Wikipedia

    •     bn:00019624n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/11/17     •     Categories: Rocce per l'edilizia, Materiali ceramici, Fillosilicati, Geotecnica

  argilla · argille · creta

Roccia sedimentaria composta prevalentemente da idrosilicati di alluminio, molto plastica è usata nella fabbricazione di ceramiche e laterizi ItalWordNet

More definitions


Argilla è il termine che definisce un sedimento non litificato estremamente fine costituito principalmente da alluminosilicati idrati appartenenti alla classe dei fillosilicati. Wikipedia
Sedimento naturale, molle, composto da grani molto fini di terra o di roccia e facilmente plasmabile. OmegaWiki

    •     bn:00019624n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/11/17     •     Categories: 粘土, 土壌, 彫塑材料, 地質学...

  粘土 · 耐火粘土

湿っているときに可塑性であるが、熱せられると固くなるとても細かい土 Japanese WordNet

More definitions


粘土(ねんど、英: clay)は、以下のような意味をもつ言葉。 Wikipedia

    •     bn:00019624n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/11/17     •     Categories: Обломочные горные породы, Глины, Горные породы по алфавиту

  глина · Глины · Скудель

Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении. Wikipedia

    •     bn:00019624n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/11/17     •     Categories: Filosilicatos, Química de suelos, Minerales de aluminio, Arcillas

  arcilla · arcilla de bola · arcilloso · barro · Arcilla sedimentaria

La arcilla es una roca sedimentaria descompuesta constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito. Wikipedia

More definitions


Material plástico constituido por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de minerales de aluminio Wikidata
Sedimento natural flojo, terroso de grano extremadamente fino, o roca suave integrada sobre todo por partículas coloidales del tamaño de la arcilla y caracterizada por su alta plasticidad y por un contenido considerable de cantidades de mineral y pequeñas cantidades de cuarzo finalmente dividido, feldespato descompuesto, carbonatos, materia ferruginosa, y otras impurezas; forma una masa plástica, moldeable cuando está molido finalmente y mezclado con agua, conserva su forma al secar, y se pone firme y duro al calentarlo u hornearlo. OmegaWiki


 

Translations

صلصال, الطين, clay, طفل, طفْل, طين, طين الأرض, طِين, غضار, وَحْل, الصلصال, الغضار
黏土, 粘土, 黏土板, 粘 土
clay, Argil, Argoile, Clays
argile, argiles, argileux, glaise, terre glaise, argilisation
ton, feinstkorn, lehm, ton-minerale, tonboden, tonmineral
άργιλος, πηλός, πυρίμαχο τούβλο, πηλό, άργιλοι
חרסית, חֵמָר, חֹמֶר, חרסיתית, חימר
मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, मिट्टी, clays
argilla, argille, creta
粘土, 耐火粘土, 粘 土, クレイ, クレー, 埴,
глина, глины, Скудель
arcilla, arcilla de bola, arcilloso, barro, Arcilla sedimentaria, Minerales de arcilla, Minerales de la arcilla, Smectita, arcillas

Sources

WordNet senses

ItalWordNet senses

argilla

MultiWordNet senses

argilla, creta

Chinese Open WordNet senses

粘土, 黏土

Japanese WordNet senses

クレイ, クレー, 埴, 粘, 粘土

Arabic WordNet (AWN v2) senses

طفل, طفْل, طِين, وَحْل

Greek WordNet senses

πηλός

Multilingual Central Repository senses

arcilla, barro

WOLF senses

argile

Hebrew senses

חֵמָר, חֹמֶר

Wikiquote page titles

Translations from Wikipedia sentences

الطين
粘 土
argile, argiles
ton
άργιλοι, πηλό
חימר
clays, मिट्टी
argilla, argille
粘 土
глины
arcilla, arcillas

Translations from SemCor sentences or monosemous words

الطين
粘 土
argile
πηλό
मिट्टी
argilla
粘 土
глины
arcilla
7 sources | 19 senses
7 sources | 9 senses
6 sources | 8 senses
9 sources | 20 senses
6 sources | 10 senses
8 sources | 10 senses
6 sources | 7 senses
5 sources | 6 senses
9 sources | 11 senses
7 sources | 11 senses
7 sources | 8 senses
8 sources | 15 senses

Compounds

BabelNet

expansive clay, London clay, marine clay, clay pottery, calcareous clay, common clay, red clay soil, indurated clay, clay minerals, clay mineral, Lake clay, clay body, white clay, expansive clays, china clay, clay pot, red clay, clay face, clay pit, fired clay, Boulder clay, clay tablet, black clay, concrete and clay, clay surface
Argile expansée, argile plastique, argile blanche
Lauenburger Ton
argilla espansa
tablillas de arcilla, minerales de la arcilla, minerales de arcilla, bolas de arcilla

Other forms

BabelNet

الصلصالية, الطينية, طيني, للصلصال
argillaceous, blue clay, clay-sized, clay soil, clay soils, London Clay
argile à silex, argiles à silex, argileuse, argileuses, argile verte, argilo, glaises, roches argileuses, terre argileuse
rottonigen, Ton-, Tonabbau, Tonbergwerks, Tonböden, Tone, Tonen, tönernen, Tongefäße, Tongehalt, Tongruben, tonhaltig, tonhaltigen, tonig, tonige, tonigen, toniges, Tonlager, Tonlinsen, Tonpartikeln, Tons, Tonscherben, Tonschicht, Tonschichten, Tonvorkommen
חומר, חמר, חרסיות, חרסיתי, חרסיתיים, סלעי חרסית, קרקע חרסיתית
argille a reticolo espandibile, argille di neoformazione, argillo, argillosa, argillose, argillosi, argilloso, base argillosa, minerali argillosi, terreni argillosi
ねんど, 陶土
arcillosa, arcillosas, arcillosos, barro, limos arcillosos, rocas arcillosas

External Links

DBpedia