Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00024643n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/12/13     •         •     Categories: أعضاء الجسم, تشريح الحيوان, جلد, جهاز لحافي...

  جلد · الجلد · الجلود · بشْرة · بَشْرَة‎

الجلد هو العضو الذي يغطي الجسم البشري وأجسام كثير من الحيوانات الأخرى. Wikipedia

    •     bn:00024643n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/12/13     •         •     Categories: 动物解剖学, 器官, 软组织

  皮肤 · · 肌肤 · 外皮 · 皮肤 皮肤 皮 皮肤 皮肤 皮

皮肤,包住脊椎动物的软层,是组织之一,在人体是最大的器官。 Wikipedia

HAS PART
表皮 • Hautdrüse • skin cell
skin flake • 黑头 • 真皮 • 皱纹 • 雀斑 • 免费神经末梢 • 肝斑 • 皮膚病 • 粟丘疹 • 环层小体 • 毛孔 • pressure point • scab • 皮肤细胞 • 汗腺
HAS KIND
鹿皮 • 兽皮 • 皮革
sealskin • Skin appendage • 人類皮膚 • crocodile skin • mole • bird skin • Rhaphidophora cylindrosperma • buff • cuticle • 赘 肉 • foreskin • 包皮 • investment • 頭皮 • 植皮 • 厚皮
HAS INSTANCE
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00024643n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/12/13     •         •     Categories: Anatomy stubs, Animal anatomy, Articles with unsourced statements from December 2017, authors list...

  tegument   · skin   · cutis · Cutaneous · Cutaneous fold

A natural protective body covering and site of the sense of touch WordNet

More definitions


Tegument is a term in helminthology for the outer body covering of members of the phylum Platyhelminthes. Wikipedia
Skin is the soft outer tissue covering of vertebrates with three main functions: protection, regulation, and sensation. Wikipedia
Cutis is the combined term for the epidermis and the dermis, the two outer layers of the skin. Wikipedia
The outermost layers of skin Wikipedia (disambiguation)
Soft outer covering organ of vertebrates Wikidata
The tissue forming the outer covering of the vertebrate body: it consists of two layers, the outermost of which may be covered with hair, scales, feathers, etc. It is mainly protective and sensory in function. OmegaWiki
The outer protective layer of the body of any animal, including of a human. Wiktionary
A natural covering of the body or of a bodily organ; an integument. Wiktionary
The true skin or dermis, underlying the epidermis. Wiktionary
Outer protective of the body of a person or animal Wiktionary (translation)

Your skin is the largest organ of your body WordNet

More examples

He is so disgusting he makes my skin crawl. Wiktionary

    •     bn:00024643n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/12/13     •         •     Categories: Anatomie du système tégumentaire, Organe, Peau, Système tégumentaire

  peau · Peau grasse · Sous-cutané · Tissu cutané

La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus. Wikipedia

More definitions


Organe composé de plusieurs couches de tissus Wikidata
Tissue formant la couverture extérieure des vertebrés : il consiste en deux couches, dont la plus extérieure peut être couverte de poils, de plumes, ... Sa fonction est principalement protective et sensitive. OmegaWiki

    •     bn:00024643n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/12/13     •         •     Categories: Anatomie der Haut, Anatomie (Wirbellose), Haut, Histologie der Haut...

  Haut · Neodermis · Integument · Felderhaut · Hautzelle

Die Neodermis oder das Tegument ist eine „sekundäre Körperbedeckung“ bei den Angehörigen der Neodermata, zu denen die Bandwürmer, die Hakensaugwürmer und die Saugwürmer gehören, sowie den Kratzwürmern. Wikipedia

More definitions


Die Haut ist funktionell das vielseitigste Organ eines menschlichen oder tierischen Organismus. Wikipedia
Organ des menschlichen und tierischen Organismus Wikipedia (disambiguation)
Sekundäre Körperbedeckung der Neodermata Wikidata
Hüllorgan Wikidata
Hüllschichten, die den Nucellus umschließen Wikidata

    •     bn:00024643n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/12/13     •         •     Categories: Ανατομία ζώων, Δέρμα, Όργανα (βιολογία)

  δέρμα · επιδερμίδα · φλοιός · χρώς · χρώς χρῶμα

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο που έχει ο άνθρωπος και καλύπτει τον ανθρώπινο οργανισμό επίσης είναι το μέρος του σώματος που έρχεται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον. Wikipedia

    •     bn:00024643n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/12/13     •         •     Categories: איברי חישה, היסטולוגיה, עור

  עור · עוֹר‎ · דרמיס · היפודרמיס · כסות

עוֹר הוא מעטפת גופם של בעלי חיים. Wikipedia

More definitions


הקרום החיצוני המכסה את הגוף של יצוריים בעלי חוליות OmegaWiki

    •     bn:00024643n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/12/13     •         •     Categories: त्वचा

  त्वचा · चर्म · त्वक्

त्वचा या त्वक् शरीर का बाह्य आवरण होती है जिसे बाह्यत्वचा भी कहते हैं। यह वेष्टन प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है जो उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है और अंतर्निहित मांसपेशियों, अस्थियों, अस्थिबंध और अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। Wikipedia

    •     bn:00024643n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/12/13     •         •     Categories: Apparato tegumentario, Voci con codice NDL

  pelle · cute · buccia · epidermide · Cutanea

Tessuto che riveste il corpo umano ItalWordNet

More definitions


La cute o pelle è il rivestimento più esterno del corpo di un vertebrato. Wikipedia
Rivestimento più esterno del corpo di un vertebrato Wikidata
Tessuto che forma il rivestimento esterno del corpo vertebrato, costituito da due strati, il più esterno dei quali può essere ricoperto di peli, squame, piume, ecc. Svolge soprattutto una funzione protettiva e sensoriale. OmegaWiki

    •     bn:00024643n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/12/13     •         •     Categories: 動物解剖学, 皮膚

  皮膚 · · ヒトの皮膚

キャラクタユーザインタフェース 、キャラクタベースユーザインタフェース 、コンソールユーザインタフェース 、またはコマンドラインインタフェース は、キーボード等からの文字列を入力とし、文字列が表示されるウィンドウや古くはラインプリンタで印字される文字などを出力とする、ユーザインタフェースの様式で、もっぱらグラフィカルユーザインタフェース の対義語として使われる。 Wikipedia

More definitions


皮膚(ひふ)は、動物の器官のひとつで、体の表面をおおっている層のこと。 Wikipedia
脊椎動物の体表を覆っている器官。大抵二層からなり、再外層は体毛、鱗、羽などで覆われている。体を守り、外周からの知覚を司っている。 OmegaWiki
体を保護する生まれながら備える覆いで、触覚を持つ場所 Japanese WordNet

皮膚は身体の最も大きい器官である Japanese WordNet

HAS PART
表皮 • Hautdrüse • skin cell
skin flake • 角栓 • 真皮 •  • 雀斑 • 自由神経終末 • 肝斑 •  • milium • パチニ小体 • 毛穴 • 圧点 • かさぶた • 皮膚細胞 • 汗腺
HAS KIND
鹿革 •  • 皮革
sealskin • Skin appendage • ヒトの皮膚 • crocodile skin • mole • bird skin • ささくれ • buff • cuticle • 頸袋 • 包皮 • 陰茎包皮 • 外皮 • 頭皮 • 植皮 • 厚い皮
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00024643n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/12/13     •         •     Categories: Анатомия животных, Кожа, Нет источников с октября 2019, не указан)...

  Тегумент · кожа · ко́жа · Неодермис · шку́ра

Тегумент, или неодермис, — синцитиальный эпителий, характерный для ряда групп плоских червей: трематод, аспридогастрид, моногеней, гирокотилид, амфилинид и ленточных червей. Wikipedia

More definitions


Ко́жа (лат. Wikipedia
Плёнка-покров позвоночных для защиты от среды Wikidata

    •     bn:00024643n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/12/13     •         •     Categories: Piel, Términos zoológicos

  piel · cutis · tegumento · Cutánea · Cutanea

La piel o cutis o sistema tegumentario, es la cubierta externa de los animales vertebrados y uno de sus órganos más importantes. Wikipedia

More definitions


Órgano que cubre el cuerpo de los vertebrados Wikidata
Tejido fino que forma la cubierta externa del cuerpo de los vertebrados: consiste en dos capas, la exterior puede estar cubierta de pelo o plumas. Tiene principalmente una función protectora y sensorial. OmegaWiki


 

Translations

جلد, الجلد, الجلود, بشْرة, بَشْرَة‎, جلد‎, جلود, جِلْد, جِلْد‎, skin, skin cell, جلد الإنسان, الجلدية, جلدي, خلايا الجلد, غشاء, غشاء،
皮肤, 皮, 肌肤, 外皮, 皮肤 皮肤 皮 皮肤 皮肤 皮, , 皮 肤, 皮 层 ,, 皮 肤 细 胞, 表皮, 被膜
tegument, skin, cutis, Cutaneous, Cutaneous fold, Cutaneous layer, cutaneous structure development, Cutaneous tissue, Dermal layer, Dermal layers, Silver salts in the skin, Skin cell, Skin cell turnover, Skin cells
peau, peau grasse, Sous-cutané, Tissu cutané, tégument, cellules de la peau, cuir, cutanée, cutis
haut, neodermis, integument, Felderhaut, hautzelle, kutis, Leistenhaut, cutis, kutane, spelzen, tegument
δέρμα, επιδερμίδα, φλοιός, χρώς, χρώς χρῶμα, χρώς χρῶμα ῥινός, χρώς χρῶμα ῥινός δέρμα, χρώς χρῶμα ῥινός δέρμα ἀσκός, εφυμενίδος, cutis, δερματική, κυττάρων του δέρματος
עור, עוֹר‎, דרמיס, היפודרמיס, כסות, מערכת העור, קלף, cutis, עורית, תאי עור
त्वचा, चर्म, त्वक्, आवरण, cutaneous
pelle, cute, buccia, epidermide, Cutanea, Cutanee, Pelle umana, Percutanea, Sottocutanei, Tessuto cutaneo, tegumento, cellule della pelle
皮膚, 肌, ヒトの皮膚, 真皮, ひと肌, スキン, テ グ メ ン ト, テ グ メ ン ト 、, テグメント, 人はだ, 人肌, 外皮, 皮, 皮 膚, 皮 膚 細 胞, 皮膜, 素はだ, 素肌, 素膚, 肌膚, 膚, 表皮
тегумент, кожа, ко́жа, Неодермис, шку́ра, Кожа и ее производные, Кожа и её производные, Кожа человека, Кожаные изделия, Кожные покровы, Кожные придатки, Кожный покров, Придатки кожи, клеток кожи, кожи, кутис, оболочка, оболочки
piel, cutis, tegumento, Cutánea, Cutanea, Cutáneo, Pellejudo, Piel humana, Pieles, Tez, células de la piel

Sources

WordNet senses

ItalWordNet senses

cute, epidermide, pelle

WordNet du Français

tégument

MultiWordNet senses

buccia, cute, pelle

Chinese Open WordNet senses

外皮, 皮, 皮肤

Japanese WordNet senses

ひと肌, スキン, 人はだ, 人肌, 外皮, 皮, 皮膚, 皮膜, 真皮, 素はだ, 素肌, 素膚, 肌, 肌膚, 膚, 表皮

Arabic WordNet (AWN v2) senses

بشْرة, جِلْد

Greek WordNet senses

δέρμα

Multilingual Central Repository senses

cutis, piel, tegumento

WOLF senses

cuir, peau

Translations from Wikipedia sentences

الجلد, الجلدية, خلايا الجلد, غشاء،
皮 层 ,, 皮 肤, 皮 肤 细 胞
cellules de la peau, cutanée, peau, tégument
haut, kutane, spelzen
δέρμα, δερματική, εφυμενίδος, κυττάρων του δέρματος
עורית, קלף, תאי עור
cutaneous, आवरण, त्वचा
cellule della pelle, cutanea, pelle, tegumento
テ グ メ ン ト, テ グ メ ン ト 、, 皮 膚, 皮 膚 細 胞
клеток кожи, кожи, оболочки
cutánea, células de la piel, piel

Translations from SemCor sentences or monosemous words

الجلد, جلدي, غشاء
皮 肤, 表皮, 被膜
cutis, peau, tégument
cutis, haut, tegument
cutis, δέρμα, εφυμενίδος
cutis, עור, קלף
आवरण, चर्म, त्वचा
cute, pelle, tegumento
テグメント, 真皮
кутис, оболочка
cutis, piel, tegumento
8 sources | 23 senses
8 sources | 20 senses
6 sources | 27 senses
9 sources | 17 senses
7 sources | 18 senses
7 sources | 19 senses
7 sources | 14 senses
7 sources | 12 senses
9 sources | 25 senses
8 sources | 30 senses
7 sources | 24 senses
8 sources | 21 senses

Compounds

BabelNet

Skin atrophy, animal skin, skin conditions, beneath the skin, skin tone, oily skin, skin layers, subcutaneous Adipose tissue, shed skin, sensitive skin, skin disorder, Skin Diseases, human skin, skin disorders, pale skin, skin disease, Skin biopsy, cutaneous cryptococcosis, black skin, skin condition, underneath the skin, skin fold, skin barrier, cutaneous atrophy, cutaneous condition, skin contact, Skin Pigmentation, skin rashes, cancer of the skin, cutaneous sensory nerve, dry skin, wrinkly skin, skin care, skin test, Skin infections, cracked skin, disease of the skin
peau humaine, maladies de peau, peau bleue, Couleur de la peau, cancers de la peau, maladies de la peau, irritation de la peau, maladie de la peau
colore della pelle umana, pelle umana, neoplasie della pelle, eruzione cutanea, Cambia pelle
piel naranja, piel negra, color de la piel, segunda piel, color de piel, comercio de piel, tez blanca, piel humana, piel elástica, bajo la piel, piel de zapa

Other forms

BabelNet

والجلد, بالجلد, جلدها, للجلد, جلده, جلود, جلدية
skins
cutanés, cutané, cutanées, dermatologiques, peaux, revêtement cutané, barrière cutanée
Leistenhaut, Häuten, Häute, Hautschichten, Tegument, Außenhaut, Balg, kutanen, Teguments, Unterhaut, Körperoberfläche
תת-עור, עורם, עורות, עורו
cutaneo, pelli, carnagione, Cute, cutanei, sottocutaneo
тегументом
cutáneos, dérmica, dérmicas, subcutánea, cutáneas, percutánea, dermatológicas

External Links