Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00030581n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/28     •         •     Categories: الجهاز الحوفي, تجربة ذاتية, علم النفس, عملية عقلية...

  إِحْسَاس‎ · شعور · عاطِفة · عَاطِفَة‎ · عَوَاطِف‎

لطالما اعتقد علماء ومفكرون أن يمكن تقسيم المشاعر الشخصية إلى سبعة أقسام أساسية، وأن كل منهم يكون دافع أساسي لسلوك وتصرف المرء. Wikipedia

    •     bn:00030581n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/28     •         •     Categories: 心理学, 心理过程, 情绪, 概念

  情绪 · 情感 · 感情 · 感情 情感 · 喜怒哀乐

情绪(又称情感),是对一系列主观认知经验的通称,是多种感觉、思想和行为综合产生的心理和生理状态。 Wikipedia

IS A
HAS KIND
专对上帝的崇拜 • 影响 • 煩惱
焦慮 • 敬畏 • 厚颜 •  • 战栗 • 同情 • Papaver gorodkovii • 慾望 • 不信任 • 休息 • 熱心 • 感謝 • Stenorrhynchos vaginatum • 迷 恋 •  • 激情 • 快乐 • 悲傷 • 羞怯and more...
HAS INSTANCE
惊异 •  • 厭煩
喪慟 • 同情 • 自責 • 擔心 • 满意 • 挫折 • 慾望 • 孤獨 • 失望 • 羞耻 • 厭惡 • 不信任 • 怀疑 • 尷尬 • 羨慕 • 欣快症 • 恐怖 • 乐趣 • 怒气 • 妒忌 • 內疚and more...
DESCRIBED BY SOURCE
    •     bn:00030581n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/28     •         •     Categories: Articles with Internet Encyclopedia of Philosophy links, Articles with long short description, Articles with short description, Emotion...

  emotion · emotions · Emotional · Emotionally · Cognitive theory of emotion

Any strong feeling WordNet

More definitions


Emotions are biological states associated with the nervous system brought on by neurophysiological changes variously associated with thoughts, feelings, behavioural responses, and a degree of pleasure or displeasure. Wikipedia
Expressing strong feelings Wikipedia (disambiguation)
Subjective, conscious experience characterised primarily by psychophysiological expressions, biological reactions, and mental states Wikidata
A person's internal state of being, normally based in or tied to their internal (physical) and external (social) sensory feelings. OmegaWiki
A person's internal state of being and involuntary physiological response to an object or a situation, based on or tied to physical state and sensory data. Wiktionary
Emotions are complex psychophysical processes that evoke positive or negative psychological responses and physical expressions, often involuntary. Wikiquote
Person's internal state of being. Wiktionary (translation)
A strong feeling, such as joy, anger, or sadness. FrameNet

HAS KIND
adoration • affect • annoyance
anxiety • reverence • boldness • harlequinade • frisson • compassion • curiosity • desire • distrust • relaxation • enthusiasm • gratitude • horror • infatuation • love • passion • pleasure • sadness • shynessand more...
HAS INSTANCE
admiration • anger • boredom
grief • pity • remorse • worry • contentment • frustration • desire • loneliness • disappointment • shame • disgust • dislike • distrust • doubt • embarrassment • envy • euphoria • fear • fun • rage • jealousy • guiltand more...
DESCRIBED BY SOURCE
    •     bn:00030581n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/28     •         •     Categories: Émotion, Philosophie de l'esprit

  émotion · Émotions · Emotion · Psychologie des émotions · Émotionnel

L'émotion est une expérience psychophysiologique complexe et intense de l'état d'esprit d'un individu animal liée à un objet repérable lorsqu'il réagit aux influences biochimiques et environnementales. Wikipedia

More definitions


État d''esprit d''un individu Wikidata
État d'esprit d'une personne, son ressenti par rapport à ce qui lui est arrivé Wikidata
Conduite réactive, réflexe, involontaire vécue simultanément au niveau du corps d'une manière plus ou moins violente et affectivement sur le mode du plaisir ou de la douleur. Wikiquote

HAS KIND
adoration • affect • Contrariété
anxiété • crainte • audace • Harlequinade • frisson • compassion • curiosité • désir • défiance • détente • enthousiasme • Gratitude • horreur • amourette • amour • Passion • plaisir • tristesse • timiditéand more...
HAS INSTANCE
admiration • colère • ennui
chagrin • pitié • remords • souci • Satisfaction • frustration • désir • solitude • déception • honte • dégoût • défiance • doute • embarras • envie • euphorie • peur • Joie • rage • jalousie • culpabilitéand more...
DESCRIBED BY SOURCE
    •     bn:00030581n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/28     •         •     Categories: Belege fehlen, Emotion, Neurophysiologie, Philosophie des Geistes

  Emotion · Gefühl · Empfindung · Befinden   · Emotionales Verhalten

Emotion bezeichnet eine psychophysische Bewegtheit, die durch die bewusste oder unbewusste Wahrnehmung eines Ereignisses oder einer Situation ausgelöst wird. Wikipedia

More definitions


Bei der es dem Betroffenen an Sicherheit mangelt-siehe auch Angst oder Orientierungslosigkeit Wikipedia (disambiguation)
Psychophysiologischer bzw. psychischer Prozess Wikidata

HAS KIND
Anbetung • Affekt • Ärger
Angst • Ehrfurcht • Kühnheit • Albernheit • Schauder • Mitleid • Neugier • Begierde • Misstrauen • Entspannung • Enthusiasmus • Dankbarkeit • Grauen • Verliebtheit • Liebe • Leidenschaft • Genuss • Traurigkeit • Schüchternheitand more...
HAS INSTANCE
Staunen • Zorn • Langeweile
Totentrauer • Mitleid • Reue • Sorge • Zufriedenheit • Frustration • Begierde • Einsamkeit • Enttäuschung • Scham • Ekel • Misstrauen • Zweifel • Verlegenheit • Neid • Euphorie • Furcht • Spaß • Wut • Eifersucht • Schuldand more...
DESCRIBED BY SOURCE
    •     bn:00030581n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/28     •         •     Categories: Λήμματα Βικιπαίδειας με αναγνωριστικά LCCN, Σελίδες με πηγές CS1 στα Γερμανικά (de), Συναίσθημα, Συναισθήματα

  συναίσθημα · Συναισθήματα

Το συναίσθημα είναι μια σύνθετη υποκειμενική συνειδητή εμπειρία: ο συνδυασμός νοητικών καταστάσεων, ψυχοσωματικών εκφράσεων και βιολογικών αντιδράσεων του σώματος. Wikipedia

More definitions


Τα συναισθήματα είναι σύνθετες ψυχοσωματικές διαδικασίες που προκαλούν θετικές ή αρνητικές ψυχολογικές αντιδράσεις και φυσικές εκφράσεις, συχνά ακούσιες. Wikiquote
(ψυχολογία) ευχάριστη ή δυσάρεστη ψυχική κατάσταση που προκαλείται από αισθήματα, παραστάσεις ή σκέψεις, οποιοδήποτε δυνατό συναίσθημα Greek WordNet

    •     bn:00030581n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/28     •         •     Categories: השלמה - כל הערכים, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, קטגוריה...

  רגש  · !רֶגֶשׁ · רגשות · אמוציה · סנטימנט

רגש הוא מונח המתאר הן חוויה סובייקטיבית מודעת והן סט של מאפיינים נצפים הכוללים מצב מנטלי, דפוס פעילות של מערכת העצבים והתנהגות אופיינית, המתרחשים במקביל לחוויה הסובייקטיבית. Wikipedia

More definitions


מצב נפשי משתנה Wikidata

    •     bn:00030581n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/28     •    

  भावना   · संवेग (मनोविज्ञान)

भावना मूड, स्वभाव, व्यक्तित्व तथा ज़ज्बात और प्रेरणासे संबंधित है। अंग्रेजी शब्द 'emotion' की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द émouvoir से हुई है। यह लैटिन शब्द emovere पर आधारित है जहां e- का अर्थ है 'बाहर' और movere का अर्थ है 'चलना'. Wikipedia

DESCRIBED BY SOURCE
    •     bn:00030581n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/28     •         •     Categories: Emozioni e sentimenti, Processi dinamici, Sistema limbico, Template Webarchive - collegamenti all'Internet Archive...

  emozione · commozione · moto · Emozioni · Emotività

Impulso dell'animo ItalWordNet

More definitions


Le emozioni sono stati mentali e fisiologici associati a modificazioni psicologiche, a stimoli interni o esterni, naturali o appresi. Wikipedia
Insieme di reazioni psicologiche e fisiologiche ad alcuni stimoli ambientali, naturali o appresi. Wikipedia (disambiguation)
Stato mentale e fisiologico Wikidata
Stato d'essere interno di una persona, abitualmente basata su o legato alle sue sensazioni sensoriali interne (fisiche) ed esterne (sociali). OmegaWiki
Sentimento profondo. MultiWordNet

HAS KIND
adoration • affetto • annoyance
anxiety • reverence • boldness • buffonata • frisson • compassion • curiosity • desiderio • distrust • relaxation • enthusiasm • gratitudine • horror • Innamoramento • love • passion • pleasure • sadness • shynessand more...
HAS INSTANCE
admiration • anger • boredom
grief • pity • remorse • worry • Soddisfazione • frustration • desiderio • Abbandono • disappointment • shame • disgusto • dislike • distrust • dubbio • embarrassment • envy • euphoria • fear • fun • rage • jealousy • guiltand more...
DESCRIBED BY SOURCE
    •     bn:00030581n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/28     •         •     Categories: 主観的体験, 心理学, 感情, 顔

  感情 · 心緒 · · 喜怒哀楽 · 情念

感情(かんじょう)とは、ヒトなどの動物がものごとや対象に対して抱く気持ちのこと。 Wikipedia

More definitions


強い気持ちの総称 Japanese WordNet

HAS KIND
礼拝 • 情意的 • 迷惑
不安 • 崇敬 • きもっ玉 • おどけ • 身震い • 同情 • 好奇心 •  • 不信 • くつろいだ気分 • フリークス • 感謝 • 恐れ • のぼせあがり •  • 激情 • 快感 • 悲しみ • 人見知りand more...
HAS INSTANCE
驚き • 怒り • 退屈
心痛 • 憐れみ • 悔悟 • 心掛かり • 満足 • フラストレーション •  • うら寂しさ • 失望 • 羞恥心 • 嫌悪 • 不信 • 疑念 • きまり悪さ • 嫉妬 • 多幸感 • 恐怖 • 楽しみ • 激怒 • 罪悪感and more...
DESCRIBED BY SOURCE
    •     bn:00030581n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/28     •         •     Categories: Эмоции

  Эмоция   · чу́вство · эмо́ция · Эмоции · Негативная эмоция

Эмо́ция (от лат. Wikipedia

    •     bn:00030581n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/28     •         •     Categories: Páginas con DOI incorrectos

  emoción · afecto · emocion · Emociones · Emocional

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Wikipedia

More definitions


Sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación, que se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica como reacciones faciales o pulso cardíaco Wikidata
Reacción frente a la realidad o la imaginación Wikidata
Estado interno de un ser, normalmente basado en o ligado a sus sensaciones sensoriales internas (físicas) o externas (sociales). OmegaWiki
Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. Wikiquote
Cualquier sentimiento intenso. Multilingual Central Repository

HAS KIND
adoración • afecto • Molestia
ansiedad • temor • atrevimiento • Harlequinade • emoción • compasión • curiosidad • deseo • desconfianza • relajación • entusiasmo • gratitud • horror • Infatuación • amor • pasión • placer • tristeza • timidezand more...
HAS INSTANCE
admiración • ira • aburrimiento
Duelo • piedad • remordimiento • preocupación • satisfacción • frustración • deseo • desolación • decepción • vergüenza • asco • desconfianza • duda • embarazo • envidia • euforia • miedo • diversión • rabia • celos • culpaand more...
DESCRIBED BY SOURCE

 

Translations

إِحْسَاس‎, شعور, عاطِفة, عَاطِفَة‎, عَوَاطِف‎, مشاعر, Emotion, الشعور, المشاعر, انفعال, المشاعر الإنسانية, عاطفة
情绪, 情感, 感情, 感情 情感, 喜怒哀乐, 情 感, 情 绪
emotion, emotions, Emotional, emotionally, Cognitive theory of emotion, Emotion theory, Emotional behavior, Emotional cause, Emotional reaction, Emotional response, Emotional skill, Emotional style, Gut feel, Gut reaction, Human emotion, Human emotions, mood, moods, Theories of emotion, Unemotional
émotion, Émotions, Emotion, Psychologie des émotions, Émotionnel, Émotionnelle, Émotionnels, Émotive, Émouvoir, Ému, émotion humaine
emotion, Gefühl, empfindung, befinden, emotionales verhalten, emotionalität, emotionslos, gefühllosigkeit, emotionale, emotionen
συναίσθημα, Συναισθήματα, συγκίνηση, συναισθηματική
רגש, !רֶגֶשׁ, רגשות, אמוציה, סנטימנט, רגש אנושי
भावना, संवेग, भावनाओं, भावनात्मक
emozione, commozione, moto, Emozioni, Emotività, emozioni umane
感情, 心緒, 情, 喜怒哀楽, 情念, 情緒, 感受性, 無気力, エモーション, 情動, 情性, 情意, 情感, 感 情, 感 情 的 な
эмоция, чу́вство, эмо́ция, эмоции, Негативная эмоция, негативные эмоции, эмоциональная реакция, эмоциональность, человеческие эмоции, эмоций
emoción, afecto, emocion, Emociones, Emocional, Emocionante, Emotiva, Emotivo, emociones humanas

Sources

WordNet senses

ItalWordNet senses

emozione, moto

MultiWordNet senses

commozione, emozione

Chinese Open WordNet senses

情感, 感情

Japanese WordNet senses

エモーション, 情, 情動, 情性, 情意, 情感, 感情

Arabic WordNet (AWN v2) senses

عاطِفة

Greek WordNet senses

συναίσθημα

Multilingual Central Repository senses

afecto, emoción

WOLF senses

émotion

Hebrew senses

!רֶגֶשׁ

FrameNet senses

Translations from Wikipedia sentences

المشاعر الإنسانية
情 绪
émotion, émotion humaine, émotions
emotion, emotionale, emotionen
συναισθήματα, συναισθηματική
רגש, רגש אנושי, רגשות
भावना, भावनाओं, भावनात्मक
emozione, emozioni, emozioni umane
感 情, 感 情 的 な
человеческие эмоции, эмоции
emocional, emociones, emociones humanas, emoción

Translations from SemCor sentences or monosemous words

عاطفة
情 感, 情感
émotion
emotion
συγκίνηση
רגש
भावना
emozione
感情
эмоций, эмоция
emoción
7 sources | 13 senses
7 sources | 10 senses
9 sources | 30 senses
9 sources | 19 senses
7 sources | 18 senses
9 sources | 10 senses
6 sources | 10 senses
6 sources | 8 senses
9 sources | 14 senses
8 sources | 21 senses
6 sources | 13 senses
10 sources | 21 senses

Compounds

BabelNet

emotional support, basic emotions, private emotion, real emotion, emotional energy, one emotion, memory and emotion, emotional state
emotionale Stabilität

Other forms

BabelNet

الشعور, مشاعره, العاطفة, والمشاعر, للمشاعر
情绪词, 心情
feeling, affective, emotive, emotional reactions, emotiveness, emotional responses, emotional state, feelings
Gefühle, Gefühlen, Emotionen, emotional, Emotionale, emotionalem, emotionalen, Gefühls, emotionaler, Empfindungen, Fühlen, Fühlens
רגשותיו, רגשית, רגשיות, התרגשות, רגשיים, רגשי
emotive, emotivi, emotigeno, stato emotivo, reazione emotiva, emozionali, emozionalità, emozionale, emotiva, emotivo
心情
Эмоциональный, эмоциям, эмоционального, эмоциональной, эмоционально, эмоциями, эмоциональные, эмоциональное, эмоциональный, эмоциональными, эмоцию, эмоциональном, эмоциональных, негативных эмоций, эмоциональная, эмоциональную, эмоциях, эмоциональное состояние
emotividad, estado emocional, Emotividad, emocionales

External Links

DBpedia

YAGO