Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00043489n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2021/01/15     •     Categories: اليهودية واليهود, دين عرقي, ديانات توحيدية, اليهودية...

  يهودية · اليهودية · Judaism · الديانة اليهودية · الدين اليهودي

اليهودية هي أقدم الديانات الإبراهيمية حيث تعود بحسب التقليد اليهودي إلى موسى في مصر أثناء وجود بني إسرائيل العبرانيين فيها ويقدر عدد معتنقيها بين 13.2 إلى 15.4 مليون يهودي رغم أن تعداد اليهود في حد ذاته يعتبر قضية خلافية حول قضية "من هو اليهودي؟". Wikipedia

COUNTRY
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
SAID TO BE THE SAME AS
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
    •     bn:00043489n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2021/01/15     •     Categories: 一神教, 犹太教, 亚伯拉罕诸教

  犹太教 · 犹太教 · 一赐乐业教 · 一赐乐业教 · 天教

犹太教(希伯来语:יהדות‬‎ Yahadut),中文曾俗称挑筋教或一赐乐业教,是在公元前西亚地区的游牧民族希伯来人中产生的,是犹太人的信仰、价值观和生活方式。 Wikipedia

More definitions


古代,一神论,亚伯拉罕宗教与托拉为其基础文本 Wikidata

    •     bn:00043489n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2021/01/15     •     Categories: Ethnic religion, Monotheistic religions, Abrahamic religions, Articles with short description...

  Judaism   · Hebraism · Jewish religion · Jewish faith · Jewish tradition

Jews collectively who practice a religion based on the Torah and the Talmud WordNet

More definitions


Jews collectively who practice a religion based on the Torah and the Talmud WordNet 2020
Judaism is an ethnic religion comprising the collective religious, cultural, and legal tradition and civilization of the Jewish people. Wikipedia
An ancient, monotheistic, Abrahamic religion with the Torah as its foundational text Wikidata
The character, philosophy, principles, or practices distinctive of the Hebrew people. OmegaWiki
A religion tracing its origin to the Hebrew people of the ancient Middle-East, as documented in their religious writings, the Torah or Old Testament. OmegaWiki
A characteristic trait of the Hebrew language. By extension it is sometimes applied to the Jewish people or their faith, national ideology, or culture. Wiktionary

    •     bn:00043489n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2021/01/15     •     Categories: Judaïsme, Religion au Moyen-Orient

  judaïsme · hébraïsme · Religion juive · Judaïque · Tradition juive

Le judaïsme est variablement défini comme « une forme de vie religieuse dont la caractéristique essentielle est la croyance à un Être suprême, auteur — de quelque manière qu'on conçoive son action — de l'univers qu'il gouverne par sa providence », ou comme « la religion des Juifs, ainsi que la théologie, la loi et les traditions culturelles du peuple juif », ou comme « une religion […], une culture — résultat ou fondement de la religion, mais ayant un devenir propre, […] une sensibilité diffuse faite de quelques idées et souvenirs, de quelques coutumes et émotions, d’une solidarité avec les juifs persécutés en tant que juifs » ou comme « l'ensemble des rituels et des autres pratiques, des croyances et des valeurs, des loyautés historiques et politiques qui constituent l'allégeance au peuple d'Israël ». Wikipedia

More definitions


Religion Wikidata
Religion ayant ses origines dans le peuple hébreu de l'ancien Moyen-Orient, tel qu'elle est documentée dans ses écrits religieux, la Torah et l'Ancien testament. OmegaWiki

HAS PART
Matza • Mitzvah • Pharisien
Talmud • Kawwana • rwaḥ • Kahal • Ofan • Aveira • Courants du judaïsme • Vaad • Tsedaka • Mariage dans le judaïsme • Naggid • Manuscrits de la mer Morte • Hesped • Rosh • Ejruw • El Shaddai
PART OF
HAS INSTANCE
COUNTRY
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
SAID TO BE THE SAME AS
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00043489n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2021/01/15     •     Categories: Abrahamitische Religion, Judentum, Weltreligion, Offenbarungsreligion

  Judentum   · Hebraismus · Judaismus · Ethischer Monotheismus · Ioudaismos

Unter Judentum versteht man einerseits die Religion, die Traditionen und Lebensweise, die Philosophie und meist auch die Kulturen der Juden und andererseits die Gesamtheit der Juden. Wikipedia

More definitions


Als Selbstbezeichnung des jüdischen Volkes Wikipedia (disambiguation)
Religion, Traditionen und Lebensweise, Philosophie und meist Kulturen der Juden Wikidata
Die Eigenschaften, Philosophien, Prinzipien oder Bräuche, die typisch für das hebräische Volk sind. OmegaWiki

    •     bn:00043489n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2021/01/15     •     Categories: Μονοθεϊστικές θρησκείες, Εθνικές Θρησκείες, Θρησκευτικές πίστεις, παραδόσεις και κινήματα, Αβρααμικές θρησκείες...

  Ιουδαϊσμός · Ιουδαίοι · Ιουδαίος

Το λήμμα σχετίζεται με την Ιουδαϊκή θρησκεία. Wikipedia

More definitions


Μονοθεϊστική θρησκεία Wikidata

PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
SAID TO BE THE SAME AS
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00043489n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2021/01/15     •     Categories: קטגוריה, דתות מונותאיסטיות, יהדות

  יהדות  · !יַהֲדוּת · דת משה · הדת היהודית · זרמים ביהדות

היהדות היא רצף המסורת וההמשכיות הדתית, התרבותית והמשפטית הקולקטיבית של היהודים, בני עם ישראל, המונים כיום כ-14 מיליון נפש בעולם, שהם כ-0.2% מאוכלוסיית העולם. Wikipedia

More definitions


לאום, דת ותרבות Wikidata

PART OF
HAS INSTANCE
COUNTRY
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
SAID TO BE THE SAME AS
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00043489n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2021/01/15     •     Categories: यहूदी धर्म, इज़राइली संस्कृति

  यहूदी धर्म · ज्यु · यूदावाद

यहूदी धर्म या यूदावाद विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से है, तथा दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन-पद्धति है जो कि इस्राइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। इस धर्म में ईश्वर और उसके नबी यानि पैग़म्बर की मान्यता प्रधान है। इनके धार्मिक ग्रन्थों में तनख़, तालमुद तथा मिद्रश प्रमुख हैं। यहूदी मानते हैं कि यह सृष्टि की रचना से ही विद्यमान है। यहूदियों के धार्मिक स्थल को मन्दिरप्रार्थना स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। ईसाई धर्मइस्लाम का आधार यही परम्परा और विचारधारा है। इसलिए इसे इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। == परिचय == बाबिल के निर्वासन से लौटकर इज़रायली जाति मुख्य रूप से येरूसलेम तथा उसके आसपास के 'यूदा' नामक प्रदेश में बस गया था, इस कारण इज़रायलियों के इस समय के धार्मिक एवं सामाजिक संगठन को यूदावाद कहते हैं। उस समय येरूसलेम का मंदिर यहूदी धर्म का केंद्र बना और यहूदियों को मसीह के आगमन की आशा बनी रहती थी। निर्वासन के पूर्व से ही तथा निर्वासन के समय में भी यशयाह, जेरैमिया, यहेजकेल और दानिएल नामक नबी इस यूदावाद की नींव डाल रहे थे। वे यहूदियों को याहवे के विशुद्ध एकेश्वरवादी धर्म का उपदेश दिया करते थे और सिखलाते थे कि निर्वासन के बाद जो यहूदी फिलिस्तीन लौटेंगे वे नए जोश से ईश्वर के नियमों पर चलेंगे और मसीह का राज्य तैयार करेंगे। निर्वासन के बाद एज्रा, नैहेमिया, आगे, जाकारिया और मलाकिया इस धार्मिक नवजागरण के नेता बने। 537 ई0पू0 में बाबिल से जा पहला काफ़िला येरूसलेम लौटा, उसमें यूदावंश के 40,000 लोग थे, उन्होंने मंदिर तथा प्राचीर का जीर्णोंद्धार किया। बाद में और काफिले लौटै। यूदा के वे इजरायली अपने को ईश्वर की प्रजा समझने लगे। बहुत से यहूदी, जो बाबिल में धनी बन गए थे, वहीं रह गए किंतु बाबिल तथा अन्य देशों के प्रवासी यहूदियों का वास्तविक केंद्र येरूसलेम ही बना और यदा के यहूदी अपनी जाति के नेता माने जाने लगे। किसी भी प्रकार की मूर्तिपूजा का तीव्र विरोध तथा अन्य धर्मों के साथ समन्वय से घृणा यूदावाद की मुख्य विशेषता है। उस समय यहूदियों का कोई राजा नहीं था और प्रधान याजक धार्मिक समुदाय पर शासन करते थे। वास्तव में याह्वे यहूदियों का राजा था और बाइबिल में संगृहीत मूसा संहिता समस्त जाति के धार्मिक एवं नागरिक जीवन का संविधान बन गई। गैर यहूदी इस शर्त पर इस समुदाय के सदस्य बन सकते थे। कि वे याह्वे का धर्म तथा मूसा की संहिता स्वीकार करें। ऐसा माना जाता था कि मसीह के आने पर समस्त मानव जाति उनके राज्य में संमिलित हो जायगी, किंतु यूदावाद स्वयं संकीर्ण ही रहा। यूदावाद अंतियोकुस चतुर्थ तक शांतिपूर्वक बना रहा किंतु इस राजा ने उसपर यूनानी संस्कृति लादने का प्रयत्न किया जिसके फलस्वरूप मक्काबियों के नेतृत्व में यहूदियों ने उनका विरोध किया था। == ईश्वर == यहूदी मान्यताओं के अनुसार ईश्वर एक है और उसके अवतार या स्वरूप नहीं है, लेकिन वो दूत से अपने संदेश भेजता है। ईसाई और इस्लाम धर्म भी इन्हीं मान्यताओं पर आधारित है पर इस्लाम में ईश्वर के निराकार होने पर अधिक ज़ोर डाला गया है। यहूदियों के अनुसार मूसा को ईश्वर का संदेश दुनिया में फैलाने के लिए मिला था जो लिखित तथा मौखिक रूपों में था। यहोवा ने इसरायल के लोगों को एक ईश्वर की अर्चना करने का आदेश दिया। == धर्मग्रंथ == यहूदी धर्मग्रंथ अलग अलग लेखकों के द्वारा कई सदियों के अंतराल में लिखे गए हैं। ये मुख्यतः इब्रानी व अरामी भाषा में लिखे गए हैं। ये धार्मिक ग्रंथ हैं तनख़, तालमुद तथा मिद्रश। इनके अलावा सिद्दूर, हलाखा, कब्बालाह आदि। == सन्देशवाहक == === नूह === यहूदी धर्मग्रंथ तोराह के अनुसार हजरत नूह ने ईश्वर के आदेश पर जलप्रलय के समय बहुत बड़ा जहाज बनाया, और उसमें सारी सृष्टि को बचाया था। === अब्राहम === हजरत अब्राहम, यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों के पितामह माने जातें हैं। तोराह के अनुसार अब्राहम लगभग २००० ई.पू. Wikipedia

More definitions


इस्राइल और हिब्रुभाषियो भाषियों का राजधर्म है Wikidata

PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
SAID TO BE THE SAME AS
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00043489n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2021/01/15     •     Categories: Ebraismo

  ebraismo · giudaismo · Religione ebraica · Tradizione ebraica · Ebraica

La religione e cultura del popolo ebreo ItalWordNet

More definitions


L'ebraismo indica uno stile di vita sia una tradizione culturale diffusa all'interno del popolo ebraico, nelle varie comunità presenti in tutti i paesi del mondo. Wikipedia
Religione monoteistica Wikidata
Religione avente la sua origine nel popolo ebraico dell'antico Medio Oriente, come documentato nei loro scritti religiosi, la Torah e il Vecchio Testamento. OmegaWiki

HAS PART
pane azzimo • Mitzvah • Fariseo
Talmud • Kavvanah • ruach • Kehilla • Ofan • Aveira • denominazioni ebraiche • Vaad • Zedaqah • Matrimonio ebraico • nagid • Manoscritti del Mar Morto • Hesped • Rosh • Ejruw • El Shaddai
PART OF
HAS INSTANCE
COUNTRY
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
SAID TO BE THE SAME AS
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00043489n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2021/01/15     •     Categories: ユダヤ教

  ユダヤ教 · ヤハドゥート · ユダヤ教徒

旧約聖書とタルムードに基づく宗教を実践するユダヤ人 Japanese WordNet

More definitions


ユダヤ教(ユダヤきょう、ヘブライ語: יהדות‎)は、唯一神ヤハウェ/ヤフア(𐤉𐤄𐤅𐤄)を神とし、アブラハムの子孫であるユダヤ人に伝えられたヘブライ語聖書を先祖代々受け継ぐ集団である。 Wikipedia

PART OF
COUNTRY
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
SAID TO BE THE SAME AS
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00043489n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2021/01/15     •     Categories: Иудаизм

  иудаизм   · иудейство · еврейская религия · Идишкайт · Иуд

Иудаи́зм, иуде́йство Wikipedia

More definitions


Религиозное, национальное и этническое мировоззрение, сформировавшееся у еврейского народа Wikidata

PART OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
SAID TO BE THE SAME AS
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00043489n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2021/01/15     •     Categories: Judaísmo, Religión del antiguo Israel y Judá

  judaísmo · hebraísmo · Religión judía · Comunidad judía · Judaico

El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Wikipedia

More definitions


Religión monoteísta Wikidata
Religión con practicantes en todo el mundo cuyos orígenes se remontan al pueble hebreo del antiguo este medio, tal como está documentado en sus escritos religiosos, el Torá y el Antiguo Testamento. OmegaWiki

HAS PART
matzá • mitzvá • fariseo
Talmud • Kavanah • Ruach • qahal • Ofan • Aveira • corriente del judaismo • Vaad • Tzedaká • matrimonio en el judaismo • Nagid • Manuscritos del Mar Muerto • Hesped • Rosh • Ejruw • El Shaddai
HAS INSTANCE
COUNTRY
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
SAID TO BE THE SAME AS
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE

 

Translations

يهودية, اليهودية, judaism, الديانة اليهودية, الدين اليهودي, العقيده اليههوديه, ديانة يهودية, يهوديه, hebraism, التقاليد اليهودية, التقاليد اليهودية،, اليهودية دين
犹太教, 犹太教, 一赐乐业教, 挑筋教, 一赐乐业教, 天教, 尤太教, 犹太教徒, hebraism, 犹太, 犹太宗教, 犹太家庭, 犹太社区
judaism, hebraism, jewish religion, jewish, jewish faith, jewish tradition, ancient hebrew religion, ancient judaism, beliefs of jews, hebrew religion, iudaism, jew worship, jewdaism, jewdism, jewish community, Jewishism, jewishm, jewism, jewity, juadaism, juadism, judahitism, judaic, judaical, judaically, judaisam, judaisem, judaism and other religions, judaist, judaistic, judaists, judaity, judasim, juddaism, judeanism, judeo, judiasm, judism, judismo, mosaic faith, moshe la khaim eche laerry la jewess
judaïsme, hébraïsme, judaisme, Religion juive, Judaïque, Tradition juive, Culte israélite, Culte juif, Culture juive, Hebraica, Judaica, Monde juif, Religion des Juifs, communauté juive, famille juive, judéo
judentum, hebraismus, judaismus, ethischer monotheismus, ioudaismos, israelitische religionsgemeinschaft, jahadut, hebraism, jüdisch, jüdische religion, jüdischen, jüdischen familie, jüdischen gemeinde, jüdischen religion, jüdischen tradition
ιουδαϊσμός, ιουδαίοι, Ιουδαίος, εβραϊκή θρησκεία, hebraism, εβραϊκή κοινότητα, εβραϊκή οικογένεια, εβραϊκή παράδοση, ιουδαιο, ιουδαϊκή
יהדות, !יַהֲדוּת, דת משה, הדת היהודית, זרמים ביהדות, זרמים ביהדות המודרנית, תנועות בדת היהודית, דת יהודיה, למשפחה יהודיה, רוח עברית
यहूदी धर्म, ज्यु, यूदावाद, जूदाईस्म, जूदेव, यहूदी परिवार, यहूदी समुदाय
ebraismo, giudaismo, Religione ebraica, Tradizione ebraica, Ebraica, oggetti liturgici ebraici, Rabbinico, comunità ebraica, famiglia ebrea, giudaica, giudeo
ユダヤ教, ヤハドゥート, ユダヤ教徒, hebraism, ユダヤ, ユダヤ人の, ユダヤ教の伝統、, ユダヤ教信仰
иудаизм, иудейство, еврейская религия, религия евреев, Идишкайт, Иуд, Иудаист, Иудаисты, Иудеи, Иудей, гебраизм, еврейской общины, еврейской религии, еврейской семье, еврейской традиции, иудео
judaísmo, hebraísmo, judaismo, Religión judía, Comunidad judía, Judaico, Religion judaica, Religion judia, Religion judía, Religión hebrea, Religión judaica, Religión judia, Rito judio, Rito judío, familia judía, judeo, tradición judía

Sources

WordNet 2020 senses

ItalWordNet senses

ebraismo, giudaismo

WordNet du Français

hébraïsme, judaïsme

MultiWordNet senses

ebraismo

Japanese WordNet senses

ユダヤ教, ユダヤ教信仰

Multilingual Central Repository senses

hebraísmo, judaísmo

WOLF senses

judaïsme

Hebrew senses

!יַהֲדוּת

Wikipedia redirections

Wiktionary senses

Translations from Wikipedia sentences

التقاليد اليهودية, التقاليد اليهودية،, اليهودية
犹太, 犹太家庭, 犹太教, 犹太社区
communauté juive, famille juive, judaïque, judaïsme, judéo, religion juive, tradition juive
judentum, jüdisch, jüdischen, jüdischen familie, jüdischen gemeinde, jüdischen religion, jüdischen tradition
εβραϊκή θρησκεία, εβραϊκή κοινότητα, εβραϊκή οικογένεια, εβραϊκή παράδοση, ιουδαιο, ιουδαϊκή
למשפחה יהודיה
जूदाईस्म, जूदेव, यहूदी धर्म, यहूदी परिवार, यहूदी समुदाय
comunità ebraica, famiglia ebrea, giudaica, giudaismo, giudeo, religione ebraica, tradizione ebraica
ユダヤ, ユダヤ人の, ユダヤ教の伝統、
еврейской общины, еврейской религии, еврейской семье, еврейской традиции, иудео
comunidad judía, familia judía, judaísmo, judeo, religión judía, tradición judía

Translations from SemCor sentences or monosemous words

hebraism, اليهودية دين
hebraism, 犹太宗教
hébraïsme, religion juive
hebraism, jüdische religion
hebraism, εβραϊκή θρησκεία
דת יהודיה, רוח עברית
यहूदी धर्म
ebraismo, religione ebraica
hebraism, ユダヤ教
гебраизм, еврейская религия
hebraísmo, religión judía
6 sources | 15 senses
7 sources | 19 senses
8 sources | 54 senses
9 sources | 28 senses
6 sources | 18 senses
6 sources | 13 senses
7 sources | 12 senses
6 sources | 11 senses
8 sources | 21 senses
7 sources | 12 senses
7 sources | 21 senses
8 sources | 26 senses

Compounds

BabelNet

Jewish symbols, Viennese Jewish community, Jewish sects, God in Judaism, Judaism and Christianity, Judaism in Taiwan, rabbinical Judaism, Reform movement in Judaism, rabbinic Judaism, old Jewish man, converted from Judaism, women in Judaism, Jewish customs, Judaism in Portugal, conversion from Judaism, Jewish services, converting to Judaism, angels in Judaism, converted from Judaism to Roman Catholicism, denominations of Judaism, New Jewish Cemetery, history of Judaism, converts to Judaism, Jewish service, Jewish leadership, symbol of Judaism, Jewish laws, death In Judaism, European Judaism, converted from Judaism to Catholicism, Jewish quarterly review, Judaism and Sexual Orientation, conversion to Judaism, symbolism of Judaism, divisions of Judaism, Judaism in the UK, Judaism in Australia, Jewish sage, Jewish War Veterans, convert to Judaism, food in Judaism, ancient Judaism, Jewish community of Baltimore, medieval Judaism, Judaism in France, converted to Judaism, early Christianity and Judaism, Jewish home, Jewish Temple, Jewish worship, Martyrdom in Judaism, traditional Judaism, Jewish denominations, Jewish marriages, Judaic Studies, Judaism in Europe, divorce in Judaism, political Judaism, movements of Judaism, angel in Judaism, Jewish thought, liberal Judaism, Orthodox Judaism
péché dans le judaïsme, judaïsme français, loi orale du judaïsme, judaïsme haredi, convertir au judaïsme, judaïsme conservateur, judaïsme hellénisé, origines du judaïsme, courants du judaïsme, histoire du judaïsme, judaïsme orthodoxe, judaïsme rabbinique, conversion au judaïsme, courant du judaïsme, judaïsme ancien, Fondation du judaïsme français, Judaïsme et sexualité, critique du judaïsme, judaïsme Canadien
Judentum in Österreich, jüdische Gemeinde Osnabrück, Jüdische Gemeinde Hamburg, jüdischer Krieg, jüdisches Viertel, jüdischer Nachname, jüdische Friedhöfe, jüdische Gemeinde, jüdisches Gemeindezentrum, Judentum in der Türkei, jüdische Geschichte, Judentum im Mittelalter, jüdische Siedlung
יהדות יוון
lingua ebraica, conversione al giudaismo, Ebraismo ortodosso, religione ebraica, comunità ebraica, Ebraismo rabbinico, preghiera ebraica, letteratura ebraica, tribunale rabbinico, lettera ebraica, pasqua ebraica, Giudaismo ortodosso, cultura ebraica, tradizione ebraica, università ebraica, Giudaismo rabbinico, questione ebraica, ebraismo rabbinico, legge ebraica, liturgia ebraica, ebraismo e cristianesimo, ebraismo farisaico, origine ebraica, ebraismo e Islam, giudaismo rabbinico, fede ebraica, identità ebraica
иудаизм Второго храма
judaísmo reformado, estudios judaicos, judaísmo conservador, Judaísmo Mesiánico, Judaísmo ortodoxo, religión judaica

Other forms

BabelNet

الدين اليهودي, اليهود, اليهودي, اليهوديَّة, باليهود, باليهودية, لليهود, لليهودية, واليهودية, يهود, يهودي, يهودياً, يهوديين
犹太教徒
Hebraic-Jewish religious tradition, Hebrew, ish, Jewish culture, Jewish heritage, Jewish Heritage, Jewish identity, Jewish life, Jewish people, Jewish religious, Jewish religious rites and traditions, Jewish religious thinking, Jewish religious tradition, Jewish Sciences, Jewish-sponsored, Jewry, Judaica, Judaic faith, Judaism's, religion, religious, religious Jews, the Jewish faith
communautés juives, confession israélite, confession juive, études juives, foi juive, hébraïque, hébraïques, Hébreux, israélite, Israélite, israélites, judaïques, juif, Juif, juifs, Juifs, juive, Juive, juives, mosaïques, musevi, religieuse, religieux juif, religion hébraïque, religion judaïque
Israel, israelitisch, israelitischen, Jude, Juden, Juden-, Judenthum, Judentums, Jüdin, jüdische, Jüdische, jüdische Gemeinde, jüdische Kultur, jüdische Leben, jüdischem, jüdischem Ritus, Jüdischen, jüdischen Abstammung, jüdischen Familie, jüdischen Gemeinde, jüdischen Gemeinden, Jüdischen Gemeinden, jüdischen Glauben, jüdischen Glaubens, jüdischen Glaubensgemeinschaft, jüdischen Herkunft, jüdischen Leben, jüdischen Lebens, jüdischen Religion, jüdischen Religionsgemeinschaft, jüdischen Tradition, jüdischer, jüdischer Abstammung, jüdische Religion, jüdischer Eltern, jüdischer Gemeinden, jüdischer Herkunft, jüdischer Rebell, jüdisches, Jüdisches, jüdische Volk, jüdischstämmigen, jüdischstämmiger, mosaischen Glaubens
εβραϊκή, Εβραίοι, Εβραίους, εβραίους, Εβραίων, ιουδαϊκά, ιουδαϊκές, Ιουδαϊκή, ιουδαϊκή θρησκεία, Ιουδαϊκής, ιουδαϊκής, ιουδαϊκό, ιουδαϊκού, Ιουδαίο, Ιουδαίος, Ιουδαίου, Ιουδαίους, ιουδαίους, Ιουδαϊσμό, ιουδαϊσμό, Ιουδαϊσμού, ιουδαϊσμού, ιουδαϊστές, Ιουδαίων
ביהדות, דת, דת היהודית, דתי, דתיים, דת ישראל, דתית, היהדות, היהודי, היהודיות, היהודיים, היהודים, היהודית, המסורת היהודית, יהדותו, יהדותם, יהודיה, יהודיות, יהודייה, יהודיים, יהודים, יהודית, מסורת היהודית, תורת ישראל
यहूदियों, यहूदी
comunità ebraiche, confessione ebraica, culto ebraico, cultura, ebraiche, ebraici, ebraico, Ebraico, ebraista, ebraizzazione, ebrea, ebree, Ebreo, famiglia ebraica, fede ebraica, giudaici, giudaico, israelita, israeliti, israelitica, Judaism, loro religione, mondo ebraico, origine ebraica, origini ebraiche, popolo ebraico, religione, religione giudaica, religione israelita, religione mosaica
ユダヤ, ユダヤ教会, ユダヤ教団, ユダヤ系
иудеев, иудейская, иудейским, иудейских, иудейского, иудейской, иудея, иудеям, иудеями
comunidades judías, fe, fe judía, hebrea, hebreas, hebreo, hebreos, judaicas, judáicas, judaísta, judía, Judía, judías, judío, Judío, judíos, Judíos, La fe hebraica, pueblo de Dios, pueblo judío, religión, vida judía

External Links

DBpedia