Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
bn:00049573n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/31     •         •     Categories: إدارة المشاريع, تعاون, مشاريع

  مشروع · مشاريع تنفيذية · مشاريع تنفيذيه · مشروع اقتصادي · المشروع

المشروع في مجال الأعمال والعلوم هو مؤسسة تعاونية، كثيرا ما ينطوي على بحث أو تصميم، وهو مخطط بعناية لتحقيق هدف معين. Wikipedia

bn:00049573n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/31     •         •     Categories: 含有英语的条目, 项目管理

  项目 · 专案 · 事业 · 任务 · 工作

项目(英语:Project,又译为专案、计划、计画),是为完成某一独特的产品或服务所做的临时性努力。 Wikipedia

bn:00049573n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/31     •         •     Categories: Collaboration, Project management, Projects

  project   · undertaking   · labor   · task   · Projects

Any piece of work that is undertaken or attempted WordNet

More definitions


Contemporary business and science treat as a project any undertaking, carried out individually or collaboratively and possibly involving research or design, that is carefully planned to achieve a particular aim. Wikipedia
A temporary endeavor undertaken to create a unique product or service Wikipedia (disambiguation)
Collaborative enterprise, frequently involving research or design, that is carefully planned to achieve a particular aim Wikidata
A formal pledge or promise to do something. FrameNet
A file that keeps track of all programs, forms, menus, libraries, reports, labels, queries, and other types of files that are needed to create an application. Microsoft Terminology
In Windows Assessment Services, the group of computers and images that comprise a subset of all the computers and images that have been added to an inventory. A project provides a contextualized, manageable view of computers within the pool of assets, and pairs each computer with an image and an answer file. A project does not contain assessments, but the project shows all the jobs that correspond to the project. Microsoft Terminology
A set of source files and related metadata, such as component references and build instructions, that helps you organize and perform common tasks on the items that you are developing. Projects are contained within a solution. Microsoft Terminology
A temporary endeavor undertaken to meet or exceed stakeholder expectations. Microsoft Terminology

He prepared for great undertakings WordNet

bn:00049573n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/31     •         •     Categories: Gestion de projet, Homonymie, Management

  projet · Mode projet

Le terme projet désigne ce que l'on a l'intention de faire, les moyens jugés nécessaires à la mise en œuvre de cette idée, ou un travail préparatoire. Wikipedia

More definitions


Un projet est — en management d'entreprise — un ensemble finalisé d’activités et d’actions entreprises par une « équipe projet » sous la responsabilité d'un chef de projet dans le but de répondre à un besoin défini par un contrat dans des délais fixés et dans la limite d'une enveloppe budgétaire allouée. Wikipedia
concept de management d'entreprise Wikidata

bn:00049573n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/31     •         •     Categories: Projektmanagement

  Projekt · Softwareprojekt

Ein Projekt ist ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten mit Anfangs- und Endtermin besteht und durchgeführt wird, um unter Berücksichtigung von Vorgaben bezüglich Zeit, Ressourcen Wikipedia

More definitions


An dem bestimmte Beschlüsse verbindlich geworden sind Wikipedia (disambiguation)
Zielgerichtetes, zeitlich beschränktes Vorhaben mit abhängigen parallelen Vorgängen Wikidata

bn:00049573n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/31     •    

  έργο · project

Οποιαδήποτε δουλειά, αποστολή που έχει ανατεθεί σε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) και η οποία απαιτεί οργανωμένες προσπάθειες για να ολοκληρωθεί Greek WordNet

bn:00049573n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/31     •         •     Categories: יזמות, ניהול פרויקטים, קצרמר טכנולוגיה

  פרוייקט · מיזם  · !מִפְעָל · !פְּרוֹיֶקְט · מְשִׂימָה

מיזם הוא מאמץ זמני ליצירת שירות או מוצר ייחודי. Wikipedia

More definitions


קו דמיוני בינלאומי המפריד בין שתי מדינות והשטח הסמוך לקו זה;הגבול בין ישראל למצרים עובר בטאבה. Hebrew

bn:00049573n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/31     •         •     Categories: परियोजना, प्रबन्धन

  परियोजना

किसी व्यापार, विज्ञान या इंजीनियरिंग में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्य-योजना बनायी और कार्यान्वित की जाती है उसे परियोजना कहते हैं। इसके अन्तर्गत पूरे कार्य को छोटे-छोटे कार्यों के रूप में विभक्त करके उनका समयबद्ध क्रम प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा काम कब आरम्भ होगा; कब समाप्त हो जायेगा; कितना धन और अन्य संसाधन लगेगा; समाप्ति पर मिलने वाला परिणाम क्या है ; आदि का उल्लेख किया जाता है। परियोजना में कार्य की समयसीमा तय करना जरूरी है। इसके साथ ही हर परियोजना के लिये एक निश्चित राशि निर्धारित होता है। Wikipedia

DESCRIBED BY SOURCE
bn:00049573n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/31     •         •     Categories: Architettura, Ingegneria, Project management

  progetto · compito · faccenda · incarico · incombente

Un progetto consiste, in senso generale, nell'organizzazione di azioni nel tempo per il perseguimento di uno scopo predefinito, attraverso le varie fasi di progettazione da parte di uno o più progettisti. Wikipedia

More definitions


Insieme di attività pianificate e coordinate tra loro Wikidata
Svolgimento di una determinata attività. MultiWordNet

Sono ancora incredibilmente indietro col lavoro. MultiWordNet

bn:00049573n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/31     •         •     Categories: プロジェクト, プロジェクトマネジメント, 経営学

  プロジェクト · Project

プロジェクト(英: project)は、何らかの目標を達成するための計画を指す。 Wikipedia

More definitions


引き受けられたまたは試みられた仕事の一部 Japanese WordNet
未開発の研究分野;研究開発をしたくなる話題. Japanese WordNet

彼は、大事業の準備をした Japanese WordNet

bn:00049573n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/31     •         •     Categories: 21), понятие), Системная инженерия, Управление проектами

  Проект (в управленческой деятельности)

Проект (в управленческой деятельности) (англ. Wikipedia

bn:00049573n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/31     •         •     Categories: Artículos con identificadores GND, Comunidad, Desarrollo social, Proyectos...

  proyecto · tarea · empresa · Proyecto comunitario

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de cosas que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Wikipedia

More definitions


Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas Wikidata
Monarquía en un archipiélago polinésico al sur del Pacífico logró su independencia del Reino Unido en 1970. Multilingual Central Repository
Frío como el evidenciado por la escarcha. Multilingual Central Repository
Expresión facial de disgusto o desagrado. Multilingual Central Repository


 

Translations

مشروع, مشاريع تنفيذية, مشاريع تنفيذيه, مشروع اقتصادي, المشروع, المشاريع, المشروعات, تعهُّد, شُغْل, عمل, مشروعات, مشْرُوع, مهمّة, وَاجِب, Project, إنهاء المشروع, مهمة
项目, 专案, 事业, 任务, 工作, 方案, 计划, 计画, 项 目, 任 务
project, undertaking, labor, task, Projects
projet, mode projet, entreprise, projets, tâche
projekt, softwareprojekt, aufgabe, projekte
έργο, project, έργα
פרוייקט, מיזם, !מִפְעָל, !פְּרוֹיֶקְט, מְשִׂימָה, פרויקט, פרויקטים
परियोजना, कार्य, परियोजनाओं
progetto, compito, faccenda, incarico, incombente, incombenza, lavoro, mansione, progetti
プロジェクト, Project, タスク, プ ロ ジ ェ ク ト, 事業, 任, 任務, 務め, 課題
Проект, проекта, проектов
proyecto, tarea, empresa, Proyecto comunitario, proyectos

Sources

WordNet senses

MultiWordNet senses

compito, faccenda, incarico, incombente, incombenza, lavoro, mansione, progetto

Chinese Open WordNet senses

事业, 任务, 工作, 方案, 计划, 项目

Japanese WordNet senses

タスク, プロジェクト, 事業, 任, 任務, 務め, 課題

Arabic WordNet (AWN v2) senses

تعهُّد, شُغْل, عمل, مشْرُوع, مهمّة, وَاجِب

Greek WordNet senses

έργο

Multilingual Central Repository senses

empresa, proyecto, tarea

WOLF senses

entreprise, projet

Hebrew senses

!מִפְעָל, !פְּרוֹיֶקְט, מְשִׂימָה

FrameNet senses

Microsoft Terminology senses

مشروع
专案, 项目
project
projet
Projekt
έργο
פרוייקט
progetto
プロジェクト
проект
proyecto

Translations from Wikipedia sentences

项 目
projet, projets
projekt, projekte
έργα
פרויקט, פרויקטים
परियोजना, परियोजनाओं
progetti, progetto
プ ロ ジ ェ ク ト
проекта, проектов
proyecto, proyectos

Translations from SemCor sentences or monosemous words

المشروع, مهمة
任 务, 项 目
projet, tâche
aufgabe
έργο
פרויקט
कार्य, परियोजना
compito, progetto
проекта
proyecto, tarea
6 sources | 24 senses
7 sources | 17 senses
6 sources | 9 senses
7 sources | 11 senses
6 sources | 7 senses
5 sources | 5 senses
7 sources | 12 senses
4 sources | 6 senses
6 sources | 15 senses
6 sources | 13 senses
5 sources | 6 senses
7 sources | 11 senses

Compounds

BabelNet

project plan, large-scale projects, housing project, building project, project phase, project development, Public Housing Project, environmental project
initiation de projet
progetto di ricerca, progetto esecutivo, gruppo di lavoro
proyecto de desarrollo, Gestión de proyectos

Other forms

BabelNet

مشاريع
Projekte, Projektart, Projekten, Projekts
מיזמים
progettata, progettando, Progettata, progettazione, piani, progettare, progettuale
план
proyectar

External Links

DBpedia