Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00052121n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/24     •         •     Categories: مصطلحات دينية, عاطفة, شعور, ثمار الروح القدس...

  حب · الحب · حَبِيبَة‎ · حَبِيب‎ · حُب

الحب: هو مجموعة متنوعة من المشاعر الإيجابيَّة والحالات العاطفية والعقلية قوية التأثير، تتراوح هذه المشاعر من أسمى الأخلاق الفاضلة إلى أبسط العادات اليوميَّة الجيدة، المثال على اختلاف وتنوُّع هذه المشاعر أنَّ حب الأم يختلف عن حب الزوج ويختلف عن حب الطعام، ولكن بشكل عام يشير الحب إلى شعور الانجذاب القوي والتعلُّق العاطفي. Wikipedia

More definitions


شعور انجذاب عاطفي. Wikidata
وأعذب الحب ما يأتي بميعـاد قالو : ان الحب بخور الحياه وقلوب العشاق مجامره نزار قباني. Wikiquote

    •     bn:00052121n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/24     •         •     Categories:

  · 爱情 · · Love · 喜欢

爱,通常多见於人或动物。 Wikipedia

HAS INSTANCE
DIFFERENT FROM
HAS QUALITY
ON FOCUS LIST OF WIKIMEDIA PROJECT
OPPOSITE OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
SAID TO BE THE SAME AS
    •     bn:00052121n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/24     •         •     Categories: Articles with short description, Webarchive template wayback links, Fruit of the Holy Spirit, archived copy as title...

  love · true love · · 👩‍❤️‍👨 · 💗

A strong positive emotion of regard and affection WordNet

More definitions


Love encompasses a range of strong and positive emotional and mental states, from the most sublime virtue or good habit, the deepest interpersonal affection and to the simplest pleasure. Wikipedia
In the Italian or Latin languages Wikipedia (disambiguation)
Strong, positive emotion based on affection Wikidata
An intense feeling of affection and care towards another person. OmegaWiki
A feeling of intense attraction towards someone. Wiktionary
The form of romantic affection that is considered pure and wholly positive, not just based on feelings of lust. Wiktionary
Love is a word which refers to a variety of different emotional states, feelings or attitudes which range from those of simple personal pleasures or desires to those characterizing interpersonal affection and many forms of profound kindness, compassion, and benevolent concern for the good of others. Wikiquote

His love for his work WordNet

More examples

Children need a lot of love WordNet
A mother's love is not easily shaken. Wiktionary

HAS INSTANCE
DIFFERENT FROM
HAS QUALITY
ON FOCUS LIST OF WIKIMEDIA PROJECT
OPPOSITE OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
SAID TO BE THE SAME AS
    •     bn:00052121n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/24     •         •     Categories: Vocabulaire religieux, Concept philosophique, Sexologie, Émotion...

  amour   · · Aimer · Amour divin · Amour paternel

L'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Wikipedia

More definitions


sentiment intense d'affection et d'attachement Wikidata
Sentiment intense d'affection et d'attention envers une autre personne. OmegaWiki
L' est un sentiment qui pousse les êtres à s'aimer et qui pousse donc celui qui l'éprouve à adopter, vis-à-vis de l'objet aimé, un comportement spécifique à l'expression de ce sentiment. Wikiquote

    •     bn:00052121n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/24     •         •     Categories: Liebe, Kategorie, Tugend, Glaube und Dogma...

  Liebe   · Geliebte · Geliebter · Lieber · Liebes

Liebe ist im Allgemeinen die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung und Wertschätzung, die ein Mensch einem anderen entgegenzubringen in der Lage ist. Wikipedia

More definitions


Eine besonders intensive Form der Zuneigung Wikipedia (disambiguation)
Stärkstes menschliches Gefühl der Zuwendung und Zuneigung zu mindestens einem anderen Subjekt Wikidata
Inniges Gefühl der Zuneigung und Fürsorge für eine Person. OmegaWiki

IS A
HAS INSTANCE
DIFFERENT FROM
HAS QUALITY
ON FOCUS LIST OF WIKIMEDIA PROJECT
OPPOSITE OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
SAID TO BE THE SAME AS
    •     bn:00052121n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/24     •         •     Categories: Συναισθήματα, Αγάπη

  αγάπη

Ψυχική διάθεση που κυριαρχείται από αισθήματα φιλίας, στοργής, συμπάθειας, τρυφερότητας, αφοσίωσης Greek WordNet

More definitions


Η αγάπη είναι συναίσθημα έντονης στοργής και προσωπικής αφοσίωσης. Wikipedia
Έντονο αίσθημα στοργής και προσοχής απέναντι σε ένα άλλο άτομο. OmegaWiki
"Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμι. Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέργει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Wikiquote

    •     bn:00052121n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/24     •         •     Categories: רגשות, אהבה, מיניות

  אהבה  · אַהֲבָה · אהובה‎ · אהוב‎ · רומנטי

אהבה היא קבוצת רגשות וחוויות הקשורות לתחושה של חיבה עזה או אחדות עמוקה כלפי ישות כלשהי: אדם, בעל-חיים, חפץ ואף רעיון. Wikipedia

    •     bn:00052121n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/24     •         •     Categories: मानव व्यवहार, प्रेम

  प्यार · इश्क़ · प्रेम · प्‍यार

प्यार या प्रेम एक एहसास है। Wikipedia

    •     bn:00052121n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/24     •         •     Categories: Teologia, Diritto, Amore, Virtù...

  amore · · Amore cristiano

Una forte emozione positiva di cura e affetto. MultiWordNet

More definitions


Con la parola amore si può intendere un'ampia varietà di sentimenti ed atteggiamenti differenti, che possono spaziare da una forma più generale di affetto sino a riferirsi ad un forte sentimento che si esprime in attrazione interpersonale ed attaccamento, una dedizione appassionata tra persone oppure, nel suo significato esteso, l'inclinazione profonda nei confronti di qualche cosa. Wikipedia
Altro nome del dio Cupido. Wikipedia (disambiguation)
Sentimento Wikidata
Forte sentimento di affetto e di premura verso un'altra persona OmegaWiki

I bambini hanno bisogno di amore. MultiWordNet

More examples

Il suo amore per il lavoro. MultiWordNet

    •     bn:00052121n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/24     •         •     Categories: 愛, キリスト教用語, 徳, 仏教用語...

    · · 恋人 · 情愛 · 愛欲

敬意と愛情の混じった強く前向きな感情 Japanese WordNet

More definitions


愛(あい、英: love、仏: amour)について解説する。 Wikipedia

仕事に対する彼の愛情 Japanese WordNet

More examples

子供にはたっぷりの愛情が必要だ Japanese WordNet

    •     bn:00052121n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/24     •         •     Categories: Любовь, Понятия этики, Понятия русской философии

  любовь   · люби́мая · люби́мый · чувства · Романтические отношения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Wikipedia

More definitions


Чувственная расположенность к единению Wikidata
Любо́вь  — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Wikiquote

    •     bn:00052121n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/24     •         •     Categories: Relaciones interpersonales, Etología, Amor, Emociones

  amor · amar · amores · cariño · Psicologia del Amor

El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista. Wikipedia

More definitions


Sentimiento de afecto y atracción Wikidata
Sentimiento relacionado con el afecto Wikidata
Sentimiento intenso de afección y protección hacia otra persona. OmegaWiki

HAS INSTANCE
DIFFERENT FROM
HAS QUALITY
OPPOSITE OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
SAID TO BE THE SAME AS

 

Translations

حب, الحب, حَبِيبَة‎, حَبِيب‎, حُب, حُبّ, محبة, Love, الغرام, رومانسيي, غرام
爱, 爱情, 爱, love, 喜欢, 喜爱, 大爱, 情爱, 爱德
love, true love, ❤, 👩‍❤️‍👨, 💗, 😍, Lovable, Lovingly, beloved, Chemistry of love, christian love, evolution of love, evolutionary basis of love, favor of the great, Idealised love, Idealized love, in love, Latin words for love, loved, Lovelier, Loveliest, lover, lovers, loves, loveth, Loveworthy, loving, Loving relationship, lovingness, Prem, Romance interest, romantic partner, Sacrificial love, user:casettetapemaster/ໄ0ކ౯, valobasha, 愛, 💑
amour, ❤, Aimer, Amour divin, Amour paternel, amoureuse, Amoureux, Amours, grand amour, Histoire d'amour, Peine d'amour, intérêt romantique
liebe, geliebte, geliebter, lieber, liebes, liebling, liebste, liebster, minne, schatz, ❤, 😍, liebesangst, liebesphilosophie, liebessehnsucht, liebe interesse, romantisches interesse
αγάπη, ενδιαφέρον αγάπης, ρομαντικό ενδιαφέρον
אהבה, אַהֲבָה, אהובה‎, אהוב‎, רומנטי
प्यार, इश्क़, प्रेम, प्‍यार, प्यार ब्याज, रोमांटिक ब्याज
amore, ❤, Amore cristiano, interesse romantico
愛, 恋, 恋人, 情愛, 愛欲, ラブ, ラヴ, ロ マ ン チ ッ ク な 興 味, 仁愛, 傾慕, 恵愛, 愛しみ, 愛心, 愛念, 愛情, 愛着, 慈, 慈しみ, 慈愛
любовь, люби́мая, люби́мый, чувства, Романтические отношения, любви, романтический интерес
amor, amar, amores, cariño, Psicologia del Amor, psicología del amor, Amor filial, enamorado, interés romántico

Sources

WordNet senses

MultiWordNet senses

amore

Japanese WordNet senses

ラブ, ラヴ, 仁愛, 傾慕, 恵愛, 情愛, 愛, 愛しみ, 愛心, 愛念, 愛情, 愛着, 慈, 慈しみ, 慈愛

Arabic WordNet (AWN v2) senses

حُبّ

Greek WordNet senses

αγάπη

Multilingual Central Repository senses

amor

WOLF senses

amour

Translations from Wikipedia sentences

amour, intérêt romantique
liebe, liebe interesse, romantisches interesse
αγάπη, ενδιαφέρον αγάπης, ρομαντικό ενδιαφέρον
אהבה
प्यार, प्यार ब्याज, रोमांटिक ब्याज
amore, interesse romantico
ロ マ ン チ ッ ク な 興 味
любви, романтический интерес
amor, interés romántico

Translations from SemCor sentences or monosemous words

الحب
amour
liebe
αγάπη
प्यार
amore
amor
10 sources | 17 senses
5 sources | 14 senses
9 sources | 45 senses
10 sources | 19 senses
8 sources | 22 senses
8 sources | 10 senses
6 sources | 8 senses
6 sources | 10 senses
9 sources | 10 senses
9 sources | 24 senses
8 sources | 10 senses
11 sources | 19 senses

Compounds

BabelNet

الحب الحر
Aspects of love, one true love, fallen in love, name of love, love is love, love story, unconditional love, deep love, Soldier of Love, acts of love, thoughts of love, love songs, taste of love, falling in love, love song, hurt by love, looking for love, earthly love, real love, conjugal love, love and joy, album of love, falls in love, words for love, lack of love, love and dancing, Love blossoms, Love film, songs of love, talk about love, perfect love, romantic love, young love, love message, love and hate, power of love, story of love, god of love, fall in love, fear of love, Act of Love, love triangle, undying love, upbeat love, fell in love, impossible love, kiss of love, love and life, pure love, love and belonging
amour impossible, premier amour
große Liebe, erste Liebe, Fest der Liebe, Liebe Gottes
amore di Padre, amore fraterno, amore folle, amore puro, amore romantico, dio è amore, amore e desiderio, vero amore, amore proibito, amore vero, primo amore, amore impossibile
amor romántico, historia de un amor, morir de amor, Amor líquido, carta de amor, poemas de amor, amor en forma, amor verdadero, Amor a Dios, amor infinito, canción de amor, amor de madre, amor no correspondido, amor eterno, Día del Amor, cartas de amor

Other forms

BabelNet

المحبة, بحب, حبها, كالحب, والحب
Ai
amoureuse, amoureux, relations amoureuses, sentiment, sentiment amoureux, sentiments amoureux
Geliebt, geliebte, geliebten
אהב, אהבות, אהבת, אהבתה, אהבתו, אהבתם, אהוב, אהובים, אוהב, אוהבים, אוהבת, האהבה, התאהב, התאהבו, התאהבות, לאהוב, להתאהב, מאוהב, מאוהבת, מתאהב, מתאהבת, נאהבים, רומנטיות, רומנטיקן, רומנטית
amano, amante, amare, amata, amato, amori, amorosa, amorose, amorosi, amoroso, innamora, innamorata, innamorate, innamorati, innamorato, romantica, romantiche
ama, amada, Amor imposible, enamora, enamorada, enamoran, enamoró, relación amorosa, relaciones amorosas, romance

External Links

DBpedia