Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
bn:08542307n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/20

 No term available

 La química dels materials és la part de la química que cerca entendre les relacions entre la disposició dels àtoms, ions, o molècules dels materials i les seves propietats generals estructurals i físiques. Wikipedia

bn:08542307n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/20

 No term available

 La química dels materials és la part de la química que cerca entendre les relacions entre la disposició dels àtoms, ions, o molècules dels materials i les seves propietats generals estructurals i físiques. Wikipedia

bn:08542307n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/20

  material chemistry

 La química dels materials és la part de la química que cerca entendre les relacions entre la disposició dels àtoms, ions, o molècules dels materials i les seves propietats generals estructurals i físiques. Wikipedia

bn:08542307n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/20

 No term available

 La química dels materials és la part de la química que cerca entendre les relacions entre la disposició dels àtoms, ions, o molècules dels materials i les seves propietats generals estructurals i físiques. Wikipedia

bn:08542307n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/20

 No term available

 La química dels materials és la part de la química que cerca entendre les relacions entre la disposició dels àtoms, ions, o molècules dels materials i les seves propietats generals estructurals i físiques. Wikipedia

bn:08542307n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/20

 No term available

 La química dels materials és la part de la química que cerca entendre les relacions entre la disposició dels àtoms, ions, o molècules dels materials i les seves propietats generals estructurals i físiques. Wikipedia

bn:08542307n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/20

 No term available

 La química dels materials és la part de la química que cerca entendre les relacions entre la disposició dels àtoms, ions, o molècules dels materials i les seves propietats generals estructurals i físiques. Wikipedia

bn:08542307n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/20

 No term available

 La química dels materials és la part de la química que cerca entendre les relacions entre la disposició dels àtoms, ions, o molècules dels materials i les seves propietats generals estructurals i físiques. Wikipedia

bn:08542307n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/20

 No term available

 La química dels materials és la part de la química que cerca entendre les relacions entre la disposició dels àtoms, ions, o molècules dels materials i les seves propietats generals estructurals i físiques. Wikipedia

bn:08542307n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/20

 No term available

 La química dels materials és la part de la química que cerca entendre les relacions entre la disposició dels àtoms, ions, o molècules dels materials i les seves propietats generals estructurals i físiques. Wikipedia

bn:08542307n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/20

 No term available

 La química dels materials és la part de la química que cerca entendre les relacions entre la disposició dels àtoms, ions, o molècules dels materials i les seves propietats generals estructurals i físiques. Wikipedia

bn:08542307n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/03/20

 No term available

 La química dels materials és la part de la química que cerca entendre les relacions entre la disposició dels àtoms, ions, o molècules dels materials i les seves propietats generals estructurals i físiques. Wikipedia


Translations

material chemistry

Sources

Wikidata items

1 source | 1 sense

Categories

Wikipedia categories