Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
bn:08674569n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/01/10

 No term available

 En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. Wikipedia

bn:08674569n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/01/10

 No term available

 En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. Wikipedia

APPLIES TO JURISDICTION
bn:08674569n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/01/10

 No term available

 En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. Wikipedia

APPLIES TO JURISDICTION
bn:08674569n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/01/10

 No term available

 En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. Wikipedia

APPLIES TO JURISDICTION
bn:08674569n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/01/10

 No term available

 En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. Wikipedia

APPLIES TO JURISDICTION
bn:08674569n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/01/10

 No term available

 En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. Wikipedia

bn:08674569n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/01/10

 No term available

 En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. Wikipedia

bn:08674569n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/01/10

 No term available

 En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. Wikipedia

bn:08674569n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/01/10

 No term available

 En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. Wikipedia

APPLIES TO JURISDICTION
bn:08674569n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/01/10

 No term available

 En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. Wikipedia

APPLIES TO JURISDICTION
bn:08674569n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/01/10

 No term available

 En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. Wikipedia

bn:08674569n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/01/10

 No term available

 En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. Wikipedia


Translations

Sources

Categories

Wikipedia categories